Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hiltsje Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.hiltsjefotografie.nl
 • Hiltsje de Boer
 • hallo@hiltsjefotografie.nl

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Hiltsje Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Foto’s die in opdracht van jou zijn gemaakt, of op portfoliobasis in opdracht van mij, waar de persoon herkenbaar in beeld is.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@hiltsjefotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Hiltsje Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Hiltsje Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor het optimaliseren van de website (zie paragraaf 7)

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Hiltsje Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Hiltsje Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • E-mails die persoonsgegevens bevatten > 2 jaar
 • Offerte  – 2 jaar na uitvoerdatum > zie paragraaf 3
 • Factuur – 7 jaar > wettelijke verplichting
 • Foto’s in opdracht (waar mensen op staan)- Foto’s in opdracht van de klant bewaar ik 3 jaar of totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.
 • Foto’s op portfoliobasis (waar mensen op staan) – Foto’s die in opdracht van mij voor het portfolio worden gemaakt bewaar ik oneindig of totdat je mij verzoekt deze te verwijderen. Dit omdat ik graag mijn vooruitgang bij wil houden en deze foto’s soms opnieuw bewerk of heb ingestuurd voor wedstrijden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Hiltsje Fotografie verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hiltsje Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hiltsje Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 1. Voor het laten zien van de foto’s aan de klant maak ik gebruik van Pixieset. De verwerkersovereenkomst kun je vinden via deze link.
 2. Voor E-mail gebruik ik Hostnet. De verwerkersovereenkomst kun je vinden via deze link.
 3. Voor het versturen van foto’s maak ik gebruik van WeTransfer. De verwerkersovereenkomst kun je vinden via deze link.
 4. Voor het maken van een backup van de foto’s gebruik ik Blackblaze. De verwerkersovereenkomst kun je vinden via deze link.
 5. Voor het opmaken en versturen van facturen maak ik gebruik van Moneybird. De verwerkersovereenkomst kun je vinden via deze link.
 6. Om het websitegebruik te analyseren maak ik gebruik van Google Analytics. De verwerkersovereenkomst kun je vinden via deze link.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Hiltsje Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op mijn website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt je hier. Als je meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics heb ik de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als je niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kun je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt de add-on hier downloaden van de Google site.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hiltsje Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@hiltsjefotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hiltsje Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Hiltsje Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@hiltsjefotografie.nl

Hiltsje Fotografie kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen indien wij bijvoorbeeld andere voorwaarden gaan hanteren.

Laatst gewijzigd: 5 juli 2020